Parking senzori

Sistem za pomoć pri parkiranju meri rastojanje Vašeg vozila do prepreke, i ukoliko je to rastojanje manje od bezbednog, sistem Vas upozorava zvučnim signalom na opasnost, olakšavajući na taj način vožnju i parkiranje i sprečava mogućnost da dođe do sudara.

 

Sistem za pomoć prilikom parkiranja koristi ultrazvučne senzore, planski postavljene na prednji i zadnji branik, tako da omogućavaju detektovanje prepreka bližih od 60cm sa prednje strane vozila, i prepreka koje se nalaze manje od 2m sa zadnje strane vozila.

 

Ovi sistemi mogu značajno umanjiti oštećenja na Vašem vozilu, štiteći ljude i životinje i uz njih je sama vožnja i parkiranje znatno olakšano.

 

PARKING SENZORI U VIŠE MODELA, SA I BEZ DISPLEJA, U CRNOJ I SIVOJ BOJI, GARANCIJA GODINU DANA.