Remont alternatora

Uloga alternatora je da dopunjava akumulator i napaja sve ostale električne uređaje - potrošače kao što su: osvetljenje, sistem za ventilaciju, sistem za zaštitu automobila, grejači itd...

 

Siptomi koji ukazuju na oštećenje alternatora su:

  • Teže startovanje motora zbog nedovoljno dopunjenog akumulatora
  • Nakon startovanja automobila kontrolna lampica od akumulatora na instrumental tabli ostaje upaljena,  ili se pali u toku vožnje, ili jače svetli pri povećanju broja obrtaja motora

Remont alnasera podrazumeva obaveznu zamenu ploče diode i regulatora napona, kao i ostalih oštećenih delova po potrebi.

U Masters Auto Servisu remont alternatora se vrši originalnim delovima.