WYNN’S čišćenje dizni

WYNN’S Injection System Purge

Za direktno čišćenje kompletnog sistema za gorivo svih tipova benzinskih motora

  • Trenutno čisti injektore, ulazne ventile i komoru za sagorevanje
  • Osigurava bolji start motora
  • Ponovo uspostavlja pravilan rad motora u praznom hodu i ubrzanju
  • Daje optimalnu snagu motora
  • Smanjuje potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova
  • Omogućava optimalan rad katalizatora
  • Nije potrebna zamena svećica nakon obavljenog tretmana
  • Bezbedan je za svećice i katalizatore

 

Stvaranje štetnih naslaga u sistemu za gorivo (injektorima,ventilima i komori za sagorevanje)se dešava zbog lošeg kvaliteta goriva i uslova saobraćaja u gradu (kreni-stani) vožnja na kraćim relacijama sa samnjenom brzinom kretanja, itd...

Ovo uzrokuje posledice i probleme sa:
Startovanjem motora,nepravilan rad u praznom hodu, nedovoljno ubrzanje, gubitak snage, povećanu potrošnju goriva, nepravilan rad egr sistema, povećana emisija gasova...
Otklonite i sprečite ove probleme redovnim čišćenjem sistema za gorivo i smanjite troškove održavanja vozila i potrošnje!